အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

ဖော်ရွေစိတ်ထား "ရွှေတံတား" က ဒီရာထူးအတွက် ဝိုင်းတော်သူ၊ ဝိုင်းတော်သား အသစ်များကို ရှာဖွေလို့ နေပါပြီနော်...

Internal Audit/Asst Audit (YGN /MDY)

Marketing Manager / Asst. Manager (YGN/MDY)

Sales & Service Asst. Manager / Executive (YGN/MDY)

Digital Marketing Officer/Supervisor (YGN/MDY)

Personal Assistant to GM M/F (1)Post

Marketing Supervisor (Ygn/ Mdy) Male/Female (2) Posts

ဆိုင်ခွဲတာဝန်ခံ ကြီးကြပ်ရေးမှူး (မန္တလေး/ရန်ကုန်) 

Accountant/ Asst. Accountant (ရန်ကုန်/မန္တလေး).

Quality Control Technician/ Asst. (Ygn/Mdy) Male/Female (2) posts

Personal Assistant to GM 

 Page Admin (Social Media Asst.) (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၃)ဦး

 Sales Promoter (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၃)ဦး 

 Cashier / Senior Cashier (MDY/YGN)                      M/F (4)Posts

 ကုန်စာရင်းအကူ/ ကုန်စာရင်းထိန်း (မန္တလေး)  ကျား/မ (၂)ဦး

  IT Assistant (မန္တလေး) ကျား/မ (၁)ဦး 

 HR Assistant (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၂)ဦး

 အရောင်း(ဆိုင်/ အွန်လိုင်း/ Live) (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၁၀)ဦး

 စာရင်းလက်ထောက် (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၂)ဦး


မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သူတိုင်းအတွက် 💪 ရွှေတံတားက လိုအပ်တဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေ 👩‍🏫လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ 😎 ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို HR e-mail ဒါမှမဟုတ် HR Dept. Viber ကနေတစ်ဆင့် 😊 ပေးပို့လျှောက်ထားလိုက်တော့နော်...

ရာထူးအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ JD များကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် 😉 ထပ်မံသိရှိမေးမြန်းလိုတာရှိရင်လည်း HR Dept. ဖုန်းနံပါတ် 09-7860-88-232 ကို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို Viber ကနေလည်း သွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်... 💁‍♀️

Internal Audit/ Asst. Audit (YGN/MDY)

JDs

Check and analyze daily operation of account, cash, inventory, counters and production.

Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings.

Prepare reports together with the audit findings, recommendations, root causes, prevention plans, and audit follow up.

Present audit reports to Management Team on a regular-basis.

Collaborate and communicate with various levels of Management to follow up on the status of remediation.

Monitor regularly pre-audit and post-audit actions.

Cooperate with an external auditing team.

Engage to continuous knowledge development regarding sector's rules, regulations, best practices, tool, techniques and performance standards.

Undertake any other ad-hoc duties as assigned Job.

Job Requirements

At least (3) years experience in Accounting and/or (1) years experience in Audit field required.

Bachelor’s Degree in Accounting or equivalent professional qualifications

Good interpersonal and stakeholder management skills

Good team player as well as able to work independently.

Strong knowledge of internal control and audit point of view

Planning, Organizing, Controlling

Ability to prioritize, organize and complete in a timely manner

Analytical skills and problem-solving skill


Accountability, Accuracy, Attention to detail & Adaptability (ability to work under pressure)


Marketing Mngr./ Asst. Mngr. (YGN/MDY)

JDs

Lead and mentor the marketing team, providing guidance and support to achieve departmental goals.

Conduct regular performance reviews and identify areas for professional development.

Analyze the brand, products, services, and market trends to identify opportunities for growth.

Build and maintain strategic relationships with customers and business partners.

Collaborate and coordinate with internal teams and external agencies in implementing marketing strategies.

Develop marketing strategies for the brand that align with brand objectives, both effectively and efficiently.

Manage the marketing budget and allocate resources effectively.

Organize, oversee, and monitor the progress of marketing campaigns across multiple channels, including digital, print, exhibitions, and in-store promotions.

Plan and coordinate promotional events, both online and offline, to increase brand visibility and drive sales.

Monitor and report on the effectiveness of marketing campaigns using data analytics.

Execute tasks assigned by the supervising manager as needed.

Job Requirements

At least (3) years of progressive experience in Marketing field.

Any graduate but must hold Diploma in Marketing Management or Business Management.

Excellent leadership and team management skills.

Strong analytical skills and proficiency in data analysis tools.

Ability to travel as needed to Yangon and Mandalay.

Proven experience in the retail industry, preferably in jewelry or cosmetics.

Strategic thinking and problem-solving abilities.

Strong communication and interpersonal skills.

Creative mindset with the ability to develop innovative marketing campaigns.

Proficiency in marketing software and tools (e.g., Google Analytics, CRM software, etc.).


Ability to work under pressure and meet deadlines.


  • Monthly Sales Incentives + Monthly Performance Rewards + Annual Leaves + Overtime payments + Public Holiday Allowances.
  • At least one day off per week

Sales & Service Asst. Manager / Executive (YGN/MDY)

JDs

Lead the Sales function and direct the daily operations.

Collaborate with the supervising manager to implement Sales and Service strategies.

Responsible for all sales activities and achieving KPIs and monthly targets.

Coordinate with other departments, including branches, for ongoing business development.

Analyze potential and existing customers to establish strong relationships.

Report to the manager and execute assigned tasks as needed.


JRs

At least (3) years of progressive experience in related field.

Experience in leading and managing a sales team.

Any graduate but must hold professional certificate in Sales Management or Business Management.

Accountability, Accuracy, Punctuality, Attention to detail & Adaptability (ability to work under pressure).

Effective managerial skills, analytical skills, problem-solving skill, strong leadership and good interpersonal skills.

Proven ability in the implementation of successful Sales Strategies.

  • Monthly Sales Incentives + Monthly Performance Rewards + Annual Leaves + Overtime payments + Public Holiday Allowances.
  • At least one day off per week

Digital Marketing Officer/ Supervisor -(YGN, MDY)

JDs

Plan the monthly content calendar and create relevant content.

Monitor the company's social media channels, ensuring engaging campaigns are in place.

Collaborate with relevant teams and departments to maintain a strong company presence on social media.

Execute Social Media Campaigns and Media Buying to achieve KPIs.

Analyze and report on customers, potential customers, competitors, and industry trends in real-time.

Fulfill tasks assigned by the head of the department.JRs

Prefer to have (1) years of progressive experience in Digital Marketing field.

Must possess a Professional Certificate in Digital Marketing.

Accountability, Accuracy, Creativity, Punctuality & Perseverance.

Strong leadership, intimate communication and good interpersonal skills.

Effective Analytical skills and problem-solving skill.

  • Monthly Sales Incentives + Monthly Performance Rewards + Annual Leaves + Overtime payments + Public Holiday Allowances.
  • At least one day off per week

Personal Assistant to GM                      M/F (1)Post

လုပ်ငန်းတာဝန်ဖော်ပြချက်များ

GM ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကူညီ၍ မှတ်သားဆောင်ရွက်ခြင်း။

GM လုပ်ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုများအားလုံးကို ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်၍ အသိပေးတင်ပြခြင်း။

ရုံးတွင်း ဌာန/အဖွဲ့များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အခါအားလျော်စွာ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။

တာဝန်ပေးအပ်ချက်များအလိုက် ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။

GM ခွဲဝေပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့်ညီမျှသော အတန်းပညာ အောင်မြင်ပြီး၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ။

မန္တလေးမြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရှိသူ။

Computer ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူနှင့် ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Communication Skill ကောင်းမွန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း/ဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ။

တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စနစ်ကျနသေချာမှု၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု နှင့် ဇွဲနပဲရှိမှုတို့ အထူးလိုအပ်သည်။

အားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ဖော်ရွေပျူငှာသော ဆက်ဆံရေး နှင့် ကောင်းမွန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစွမ်းရည်များ ရှိရမည်။

Marketing Supervisor (Ygn/ Mdy) Male/Female (2) Posts

လုပ်ငန်းတာဝန်ဖော်ပြချက်များ

Marketing ဆင်းရန်အတွက် လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် (စျေးကွက်အကြောင်းလေ့လာခြင်းများ၊ ချိန်းဆိုမှုများကိုစီစဉ်ခြင်း စသည်)။

ဈေးကွက်ရေစီးကြောင်းနှင့် အချက်အလက်များ လိုက်လံရှာဖွေ မှတ်သားပြုစုပေးရန်။ 

ပြန်လည်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် ကိစ္စများ၊ အခြားလုပ်ငန်း (သို့) ကုမ္ပဏီတွင်း (သို့) ဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရန်ရှိသည်များအား ပြုလုပ်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်။

ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော ပွဲများ၊ ကမ်ပိန်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင် စီစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်။ 

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ။

မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ။

မားကတ်တင်းနယ်ပယ်တွင် တစ်ဆက်စပ်တည်း (၂)နှစ်ထက်မနည်းသော အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးပါမည်။

ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Communication Skill ကောင်းမွန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း/ဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ

တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စနစ်ကျနသေချာမှု၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု နှင့် ဇွဲနပဲရှိမှုတို့ အထူးလိုအပ်သည်။​

အားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ဖော်ရွေပျူငှာသော ဆက်ဆံရေး နှင့် ကောင်းမွန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစွမ်းရည်များ ရှိရမည်။

ဆိုင်ခွဲတာဝန်ခံကြီးကြပ်ရေးမှူး (မန္တလေး/ရန်ကုန်)

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

ဆိုင်ခွဲ၏ နေ့တဓူဝ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း။

ဆိုင်ခွဲနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆိုင်ခွဲရှိ ဝန်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းတာဝန် ခွဲဝေပေးအပ်ခြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ မူဝါဒများနှင့်အညီ လက်အောက်ဝန်ထမ်းများ၏ ပြဿနာများကို လိုအပ်သလို အကြံပေးဆွေးနွေးဖြေရှင်းပေးခြင်း။

ရုံးချုပ်နှင့် ဆက်စပ်ဌာနများဖြင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆိုင်ခွဲ၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

အထက်အရာရှိ/ မန်နေဂျာမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း။

လိုအပ်ချက်များ

လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ ရှိသူ (သို့မဟုတ်) ခေါင်းဆောင်မှုအတွေ့အကြုံရှိသူ။

Microsoft Office Application (Excel၊ Words နှင့် PowerPoint)  ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနိုင်သူ။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့်တူညီသော ပညာအရည်အချင်းရှိထားသူ။

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အရေးကြီးမှုအစီအစဉ်အလိုက် ဦးစားပေး၍ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ။

မန္တလေးမြို့ရှိ ဆိုင်ခွဲများတွင် လိုအပ်ပါက လှည့်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ။

တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စနစ်ကျနသေချာမှု၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု နှင့် ဇွဲနပဲရှိမှုတို့ အထူးလိုအပ်သည်။

အားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် နှင့် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစွမ်းရည်များ ရှိရမည်။ ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Accountant / Asst. Accountant (ရန်ကုန်/မန္တလေး)

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာငွေစာရင်းရေးသွင်းချက်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ လချုပ်စာရင်းများ ပေါင်းစည်း တွက်ချက်ခြင်း၊ ကုန်အဝင်/အထွက် စာရင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း။

လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်းများအား စစ်ဆေး တွက်ချက်မှု ပြုလုပ်ရန်။

ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ကောင်းစွာ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

သက်ဆိုင်ရာအရာရှိထံသို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရီပို့တင်ပြရန်။

ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

Microsoft application များ ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သူ။

LCCI Level III တက်ရောက်ပြီးစီးထားသူ။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ။

တိကျမှန်ကန်ပြတ်သားပြီး သင်ယူတတ်မြောက်လိုစိတ်ရှိသူ။ တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စနစ်ကျနသေချာမှု၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု နှင့် ဇွဲနပဲရှိမှုတို့ အထူးလိုအပ်သည်။

အားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် နှင့် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစွမ်းရည်များ ရှိရမည်။

ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Quality Control Technician/ Asst. (Ygn/Mdy) Male/Female (2) posts

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

ပန်းထိမ်အဝင်၊ ပြင်ထည်နှင့် ပြန်သွင်းပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက်၊ အရည်အသွေး၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ အလေးချိန်နှင့် အပြစ်အနာဆာတို့ကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်။

စစ်ဆေးမှုမတိုင်ခင်နှင့် တိုင်ပြီး စာရင်းပြုစုခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပန်းထိမ်အဖွဲ့များနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်။

ပန်းထိမ်ဆရာ/ ပန်းထိမ်အဖွဲ့များ၏ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုအား လိုက်လံစစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ရန်။

စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သုံးသပ်အစီရင်ခံတင်ပြရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူ/ မန်နေဂျာမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ။

ရုံးသုံးကွန်ပျူတာအခြေခံနားလည်သူ

ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ၊ စေ့စပ်တိကျသူ ၊ ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ၊ ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး ပြဿနာစိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

Communication Skill ကောင်းမွန်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း/ဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ

တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စနစ်ကျနသေချာမှု၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ အချိန်တိကျမှု နှင့် ဇွဲနပဲရှိမှုတို့ အထူးလိုအပ်သည်။

အားကောင်းသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ဖော်ရွေပျူငှာသော ဆက်ဆံရေး နှင့် ကောင်းမွန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစွမ်းရည်များ ရှိရမည်။

Page Admin (Social Media Asst.),(ရန်ကုန်/မန္တလေး)  ကျား/မ (၃)ဦး

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

အပတ်စဉ်၊ လစဉ် Facebook စသော လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် လိုအပ်သင့်တော်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးရန်။

ကုမ္ပဏီ၏ Facebook စသော လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့် ချန်နယ်များကို အစီအစဉ်တကျဖြစ်စေရေး စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရန်။

ကုမ္ပဏီတွင်း ဆက်စပ်ဌာနများ နှင့်/သို့မဟုတ် အဖွဲ့များဖြင့် မီဒီယာလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

Facebook စသော လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာများနှင့် ပရိသတ်များ၏ အခြေအနေနှင့် ရေစီးကြောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်၍ တိကျစွာ ပြန်လည်တင်ပြရန်။

ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန်

လိုအပ်ချက်များ

လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာများကို ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သူ။

စာမူရေးသားခြင်းနှင့် ကြော်ငြာစာသားရေးသားခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာ စီစဉ်ရေးသားနိုင်သူ။

လက်တလော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကို ကောင်းစွာလေ့လာ၍ အချက်အလက်မှတ်တမ်းပြုစု တင်ပြနိုင်သူ။

ဆန်းသစ်ဖန်တီးလိုစိတ်ရှိသူ။ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ စိတ်ရှည်၍ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူ။

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု စိတ်ဓာတ်ရှိသူ။ အချိန်မီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သူ။ အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။

Sales Promoter (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၃)ဦး 

လုပ်‌ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်သော ပွဲများ၊ ကမ်ပိန်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ကူညီ အကောင်အထည်ဖော်ရန်။

စျေးကွက်အကြောင်း ပူးပေါင်းလေ့လာခြင်း၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လိုက်လံရှာဖွေ မှတ်သားပြုစုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ရန် အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများထံ ဆက်သွယ်စီစဉ်ချိန်းဆိုခြင်းနှင့် ယင်းတို့အတွက် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်။

ဖောက်သည်များအား စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန် လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်များပေးခြင်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ပုံမှန် ပြန်လည်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်။

ကုမ္ပဏီတွင်း ဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရန်ရှိသည်များအား ပြုလုပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ

စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်ပြီး ဖန်တီးမှုရှိသော အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ဖော်ဆောင်နိုင်သူ။

ဆန်းသစ်ဖန်တီးလိုစိတ်ရှိသူ။ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ စိတ်ရှည်၍ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူ။

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အရေးကြီးမှုအစီအစဉ်အလိုက် ဦးစားပေး၍ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ။

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု စိတ်ဓာတ်ရှိသူ။ အချိန်မီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သူ။ အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။

Cashier / Senior Cashier (MDY/YGN)                      M/F (4)Posts

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်မျာ

အရောင်းဘောက်ချာနှင့် ပြန်သွင်းဘောက်ချာများ ဖွင့်ပေးခြင်း။

အပေါင်ဘောက်ချာဖြတ်ခြင်း၊ ငွေထုတ်ပေးခြင်း နှင့် ရွေးငွေလက်ခံခြင်း။

အရောင်းငွေလက်ခံခြင်း၊ ပြန်ဝယ်ငွေထုတ်ပေးခြင်း၊ ရုံးသုံးစရိတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ရုံးဝင်ငွေများ လက်ခံခြင်း။

ငွေစာရင်းချုပ်များ ပေးပို့ခြင်း၊ ဖိုင်တွဲခြင်းနှင့် ရေးဆွဲခြင်း။

နေ့စဉ်ငွေလက်ကျန်စာရင်းချုပ်၍ စစ်ဆေးအပ်နှံခြင်း။

ဌာနတာဝန်ခံမှ ခွဲဝေပေး‌အပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်။

Senior Cashier ရာထူးလျှောက်ထားပါက Cashier အားလုံး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို စီစစ်စစ်ဆေးပေးရန်။ 

လိုအပ်ချက်များ

LCCI Level 2 certificate ရရှိထားသူ

Computer, Excel အသုံးပြုတတ်သူ

အရောင်း/ပြန်သွင်းစာရင်းနှင့် ဘောက်ချာများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ

ဘောက်ချာများကို အရေးကြီးမှုအလိုက် သွက်လက်တိကျစွာ အချိန်မှီပြီးမြောက်စေနိုင်သူ

တိကျမှုရှိသူ၊ စနစ်ကျသေချာမှုရှိသူ

အပြုသဘောဆောင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ

ငွေစာရင်းကိုင်အတွေ့အကြုံရှိသူ

ကုန်စာရင်းအကူ/ ကုန်စာရင်းထိန်း (မန္တလေး)   ကျား/မ (၂)ဦး 

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

စိန်/ရွှေ/ကျောက်အကြွေစသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ရေတွက်မှတ်သားခြင်း။

အရောင်းကုန်ပစ္စည်းများအား Stock Code သွင်းခြင်း။

ဆိုင်ခွဲများ၏ လိုအပ်သည့်စာရင်းများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။

ဆိုင်ခွဲများ၏ ပစ္စည်းများအား စုစည်းခြင်း၊ မှတ်သားခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

ရုံးသုံးကွန်ပျူတာအခြေခံတက်မြောက်သူ။

စနစ်ကျသေချာမှုရှိသူ၊ ရုံးတွင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ရိုးသားတိကျသွက်လက်သူ၊ သင်ယူလေ့လာလိုသူ။

အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။

 IT Assistant (မန္တလေး)  ကျား/မ (၁)ဦး

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

လုပ်ငန်းပိုင် နည်းပညာပစ္စည်းများအား စာရင်းပြုစုစီစစ်ရန်။

ကုမ္ပဏီတွင်းဌာနများနှင့် ဆိုင်ခွဲများ၏ နည်းပညာအခက်အခဲများအား ကူညီဖြေရှင်းရန်။

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များအား ဖြန့်ဝေရန်/ လုံခြုံစေရန်။

လုပ်ငန်းအုပ်စု၏ နည်းပညာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် အခြားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများတွင် စနစ်တကျ ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

Microsoft Office Application (Excel၊ Words၊ PowerPoint) နှင့် ကွန်ပျူတာ ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူ။

ရိုးသားတိကျသွက်လက်သူ၊ သင်ယူလေ့လာလိုသူ။

ရုံးတွင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ။

စနစ်ကျသေချာမှုရှိသူ၊ ရုံးတွင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ရိုးသားတိကျသွက်လက်သူ၊ သင်ယူလေ့လာလိုသူ။

အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။ 

HR Assistant (ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၂)ဦး 

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

Daily Attendance စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်မဲ့၊ ပျက်ကွက်နှင့် Check In Error များကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်း။

ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းများ၊ Personal Data စာရင်းသွင်းခြင်း၊ Update လုပ်ခြင်း။

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူရေး Channel များမှ CV Form များကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းခြင်း၊ Interview ချိန်းဆိုခြင်းများ၊ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း။

ရုံးအမိန့်စာများ၊ Office Memo များနှင့် အခြားသော ရုံးစာရွက်စာတမ်းများ ရေးသား၊ ဖြန့်ဝေ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းများအား အချိန်မီပြီးစီးအောင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လစာတွက်ချက်ခြင်း အတွက်လိုအပ်သော payroll support document များကို သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းအလိုက် စစ်ဆေးပြုစုတင်ပြခြင်း။ (ခွင့်မှတ်တမ်းဖိုင်၊ Allowance, Incentive, Salary Increasement, Fine, Loan etc.)

ဌာနဆိုင်ရာများသို့ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပတ်သတ်သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ပေးအပ်သော တာဝန်၀တ္တရားများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်ပြီး ဖန်တီးမှုရှိသော အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ဖော်ဆောင်နိုင်သူ။

အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ စိတ်ရှည်၍ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူ။

တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု စိတ်ဓာတ်ရှိသူ။ အချိန်မီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သူ။ အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။

Problem Solving Skills, Leadership Skill, Communication Skill နှင့် Service Mindset ရှိသူ။

Labor Law စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတကောင်းစွာရှိသူ။

Microsoft Package ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူ။

အရောင်း(ဆိုင်/ အွန်လိုင်း/ Live),(ရန်ကုန်/မန္တလေး) ကျား/မ (၁၀)ဦး

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

စိန်ရွှေရတနာများကို Targetအလိုက် ရောင်းချရန်။

စိန်ရွှေရတနာ အပေါင်အရွေးဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။

ဖန်စီ၊ ပိုးကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရောင်းချရန်။

Customer များမေးမြန်းသည်ကို ရှင်းလင်းဖြေကြားဆောင်ရွက်ရန်။

မိမိတာဝန်ယူသောကောင်တာနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

ရိုးသားဖော်ရွေ၍ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ။

အများနှင့်ကောင်းစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သူ။

ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ။ စိတ်ရှည်၍ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူ။

(အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ ဆိုင်အရောင်းများသည် မန္တလေးမြို့တွင်း ဆိုင်ခွဲတိုင်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။)

စာရင်းလက်ထောက်  ကျား/မ (၂)ဦး 

လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာငွေစာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ ရရန်/ပေးရန် မှတ်သားတွက်ချက်ခြင်း၊ ကုန်အဝင်/အထွက် စာရင်းမှတ်သားခြင်း။

ငွေကြေးစီးဆင်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုစည်းခြင်း။

လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်စုဆောင်းကောက်ယူမှုနှင့် ပူးပေါင်းတွက်ချက်မှု ပြုလုပ်ရန်။

ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ကောင်းစွာ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

သက်ဆိုင်ရာအရာရှိထံသို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ရီပို့တင်ပြရန်။ 

ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ့ဖြင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ကြီးကြပ်သူမှ ခွဲဝေပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ။

LCCI Level 2 ပြီးမြောက်ထားသူ။

Microsoft Office Application (Excel၊ Words၊ PowerPoint) နှင့် ကွန်ပျူတာ ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူ။

ရုံးတွင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ရိုးသားတိကျသွက်လက်သူ၊ သင်ယူလေ့လာလိုသူ။

စနစ်ကျသေချာမှုရှိသူ၊ ရုံးတွင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ရိုးသားတိကျသွက်လက်သူ၊ သင်ယူလေ့လာလိုသူ။

အပြုသဘောဆောင်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူ။ 


✨ လစာခံစားခွင့်ပုံစံ ✨ = အခြေခံလစာ + (Travel Allowance + Meal Allowance + Attendance Allowance + အချိန်ပိုကြေး + သက်ဆိုင်ရာ Incentive) + လုပ်သက်ခွင့် (၁၀)ရက် + အများပြည်သူအားလပ်ရက်ဆိုင်ရာခံစားခွင့် + လုပ်သက်ခံစားခွင့် လက်ရှိခေါ်ယူနေတဲ့ ရာထူးနေရာတွေကတော့ 💁‍♀️ အနည်းဆုံး 1️⃣ ပတ်လျှင် နားရက် 1️⃣ ရက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အများပြည်သူအားလပ်ရက်များတွင် အလုပ်ဆင်းရပါက ဥပဒေပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ 😊 ဥပဒေအရ ခွင့်ခံစားခွင့်များအပါအဝင် ကျန်အခွင့်အရေးများနဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာရာထူးနေရာအလိုက် Allowance နှင့် Incentive အစီအစဉ်များ အသီးသီး ပါရှိပါမယ်။ လူကောင်းများကို လူတော်ဖြစ်အောင် ⭐ လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး 😎 သင်ယူလိုစိတ်ရှိလျှင် လက်တွဲခေါ်ယူရန် အသင့်ရှိပါသည်။ အရည်အချင်းသာ အဓိကဖြစ်၍ အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ တက်နိုင်ပါမည်။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ ရာထူးနေရာများကို လျှောက်ထားသူများအားလုံးသည် အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လောင်းကစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တော့ အနည်းဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရပါမယ်။


E-mail - hr.shwetatar@gmail.com, hr@shwetatr.org

Viber : +959-7860-88-232

Phone - 09-7860-88-232 (HR Department)


🏢 ရုံးချုပ် - စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ကန်တော်ကြီးမီးပွိုင့်တောင်ဘက်၊ တမ္ပဝတီရပ်၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

🏘️ ရန်ကုန်ရုံးခွဲ - ပါရမီလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

🏘️ ဆိုင်အမှတ်(၁) Tampawaddy Branch 🕰️ဆိုင်ဖွင့်ချိန် နေ့စဉ် 9️⃣: 0️⃣0️⃣ နာရီ မှ 4️⃣:3️⃣0️⃣ နာရီ ထိ။

🏘️ ဆိုင်အမှတ်(၂) 62 Central Point Branch 🕰️ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် နေ့စဉ် 🔟: 0️⃣0️⃣ နာရီမှ 5️⃣:3️⃣0️⃣နာရီ ထိ။

🏘️ ဆိုင်အမှတ်(၃) Diamond Plaza Branch 🕰️ဆိုင်ဖွင့်ချိန် နေ့စဉ် 9️⃣: 0️⃣0️⃣ နာရီ မှ 4️⃣:3️⃣0️⃣ နာရီ ထိ။

🏘️ စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်ဆိုင်ခွဲ San Yeik Nyein GMP Branch 🕰️ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် နေ့စဉ် 9️⃣: 3️⃣0️⃣ နာရီ မှ 6️⃣:3️⃣0️⃣ နာရီ ထိ။

🛒 Online Store - Online မှ orderများကို Pick up or Delivery (CODအိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်)ဖြင့် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။ ☎️+959-979-55-6464 (Viber), +959-881-812-233 ( Call Center )


 ☝️ ရွှေတစ်ရွေးနဲ့ ရွှေဝတ်မယ် 🥰

👍 အာမလည်းခံ ဈေးလည်းမှန် ✅ 

😊 ဖော်ရွေစိတ်ထား ရွှေတံတား 🌉